Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

[3.329] Bản thành tích cá nhân của đc Trần Văn Tầu, đơn vị đại đội 2 tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê Vũ Lâm - Vũ Tiên - Thái Bình [Vũ Chính - tp Thái Bình]

2024062953923

1. Ngày 16/5/1968 tại khu vực nam Khe Sanh, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Một trong số đó có giấy tờ của đc Trần Văn Tầu gồm:

- Bản thành tích cá nhân đề ngày 4/5/1968 của đc Trần Văn Tầu, đơn vị đại đội 2 tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 trong trận chiến đấu ở làng Cát.

- Đơn xin chuyển Đảng viên chính thức mang tên đc Trần Văn Tầu sinh 1/5/1949, quê xã Vũ Lãm - Vũ Tiên - Thái Bình, kết nạp Đảng 26/3/1967.

- Một số trang ghi chép.

2. Ảnh chụp 1 trang của Bản thành tích cá nhân (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét