Hiển thị các bài đăng có nhãn 5. Hỗ trợ tìm thông tin Liệt sỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 5. Hỗ trợ tìm thông tin Liệt sỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024

[5.628] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (195): Giấy tờ của liệt sỹ Hoàng Công Xuyền, đơn vị tiểu đoàn 1 Tây Ninh, quê Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

2024042749893

1. Báo cáo thu giữ giấy tờ ngày 22/12/1968 từ thi thể bộ đội Việt Nam của quân Mỹ có thông tin thu giữ giấy tờ:

- Các giấy tờ do thủ trưởng Tỉnh đội Tây Ninh ký, mang tên đc Hoàng Công Xuyền, chiến sỹ ĐỘi 3 tiểu đoàn 1, có quê quán tại Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội, gồm: (1) Giấy chứng nhận Dũng sỹ diệt cơ giới đề 20/1/1968; (2) Giấy chứng nhận ĐOàn viên tiên tiến đề 12/2/1968; (3) QĐ đề bạt Tiểu đội bậc phó đề 11/8/1968; (4) Giấy khen đề 7/10/1968;

- Ngoài ra còn có: (1) Quyết định của ĐOàn 23 [phía Mỹ chú  thích là Trung đoàn 272 Sư đoàn 9] đề bạt đc Lê Văn Thành đại đội 17 lên Tiểu đội phó; (2) QĐ của TIểu đoàn 8 trung đoàn 272 sư đoàn 9 kết nạp đc Nguyễn Văn Sơn C11 vào Đảng; (2) QĐ của Đảng ủy tiểu đoàn 1 Trung đoàn 272 sư đoàn 9 kết nạp đc Trần Trọng Thiết vào Đảng; (3) Quyết định của ĐOàn 90 thành lập Chi bộ ở Đại đội 5.


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Hoàng Công Xuyền, tiểu đoàn 14 Tây Ninh, quê Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội, hy sinh trong trường hợp "Chiến đấu tập kích chốt Bàu Chàm, Bến Cầu, Tây Ninh".


3. Nhận xét: Cùng ngày 22/12/1968 này, Trung đoàn 272 Sư đoàn 9 tấn công quân Mỹ tại Bến Cầu - Tây Ninh. 


4. Ảnh chụp Giấy khen của liệt sỹ Hoàng Công Xuyền (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

[5.627] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (194): Giấy chứng nhận bị thương, Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn mang tên đc Hoàng A Lỳ, đơn vị Đại đội 5 tiểu đoàn 8 Trung đoàn 88, quê Tây Cốc - Đoan Hùng - Phú Thọ

2024040628870

1. Ngày 19/5/1968, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VIệt Nam nhiều giấy tờ thuộc Đại đội 5 tiểu đoàn 8 Trung đoàn 88. Một trong số đó có giấy tờ mang tên đc Hoàng A Lý quê Tây Cốc - Đoan Hùng - Phú Thọ.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn mang tên đc Hoàng A Lý, quê Tây Cốc - Đoan Hùng - Phú Thọ.

- Giấy chứng nhận bị thương mang tên đc Hoàng A Lỳ, sinh 1942 quê Tây Cốc - Đoan Hùng - Phú Thọ. Đc Lỳ cấp bậc Trung sỹ, bị thương ngày 24/11/1967 tại Phước Quả 4 - Phước Long vào sườn phải và chân trái.

- Sơ yếu lý lịch quân nhân mang tên đc Hoàng A Lỳ.

- Quyết định thăng hàm lên Trung sỹ cho đc Hoàng A Lỳ.

2. Web Chính sách quân đội và Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ không có thông tin về liệt sỹ như thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy chứng nhận bị thương (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


 

[5.626] Danh sách cán bộ chiến sỹ Trung đội Đại liên K53 - Đại đội 12 tiểu đoàn 9 Trung đoàn 88, bị thu giữ 8/5/1968 tại Củ Chi

2024040628869

1. Ngày 8/5/1968 tại vùng Củ Chi - Hóc Môn (Sài Gòn - Gia Định), quân Mỹ thu giữ rất nhiều giấy tờ của tiểu đoàn 9 Trung đoàn 88. Một trong số đó có Danh sách cán bộ chiến sỹ Đại đội 12 tiểu đoàn 9 Trung doàn 88.

Trong trang danh sách Trung đội Đại liên K53 có tên liệt sỹ Nguyễn Văn Đó, là Trung đội phó. Web Chính sách quân đội có tên liệt sỹ Nguyễn Văn Đó là Trung đội phó quê Tân Yên - Hà Bắc, đơn vị thuộc Trung đoàn 88. 

2. Ảnh chụp Bản danh sách (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

[5.625] Danh sách 54 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 28 (sư đoàn 10) Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh trong các ngày từ 1,2,3,4,5,6,7/4/1970 trong chiến dịch Đắc Siêng

202403305222222x

1. Tháng 4 năm 1970, chiến dịch Đắc Siêng tại bắc tỉnh Kontum với lực lượng chủ yếu gồm Trung đoàn 28 và Trung đoàn 66. Trong đó Trung đoàn 28 làm nhiệm vụ vây đánh đồn biệt kích Đắc Siêng, trung đoàn 66 làm nhiệm vụ cơ động đánh địch ngoài công sự, chủ yếu tại nam và tây nam Đắc Siêng.

2. Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 54 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 28 Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh từ ngày 1 đến 7/4/1970 trong khu vực Đắc Siêng. 

Trong số đó có 7 liệt sỹ có thông tin về nơi an táng hiện nay.[5.624] Danh sách 53 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 66 (sư đoàn 10) Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh trong các ngày từ 3,4,5,6,7/4/1970 trong chiến dịch Đắc Siêng

202403305211111x

1. Tháng 4 năm 1970, chiến dịch Đắc Siêng tại bắc tỉnh Kontum với lực lượng chủ yếu gồm Trung đoàn 28 và Trung đoàn 66. Trong đó Trung đoàn 28 làm nhiệm vụ vây đánh đồn biệt kích Đắc Siêng, trung đoàn 66 làm nhiệm vụ cơ động đánh địch ngoài công sự, chủ yếu tại nam và tây nam Đắc Siêng.

2. Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 53 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 66 Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh từ ngày 3 đến 7/4/1970. Trong số đó có 6 liệt sỹ có thông tin về nơi an táng hiện nay.Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2024

[5.622] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (193): Các giấy tờ của đc Nguyễn Văn Chùy, đơn vị Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 36 Mặt trận 4 Quảng Đà, quê Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây

Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây

1.  Tháng 5/1968, tại Quảng Nam, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ thuộc đơn vị tiểu đoàn 1 Trung đoàn 36 Mặt trận 4 Quảng Đà, mang tên đc Nguyễn Văn Chùy quê Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây:

- Giấy chứng nhận [Thẻ Đảng viên] mang tên đc Nguyễn Văn Chùy, sinh 1932.

- Quyết định đề ngày 12/10/1967 của Thủ trưởng Sư đoàn 308 thăng quân hàm từ Thiếu úy lên cấp Trung úy cho đc Nguyễn Văn Chùy thuộc tiểu đoàn 1 Trung đoàn 36.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên đc Nguyễn Văn Chùy.

2. Ảnh chụp Quyết định thăng quân hàm đc Nguyễn Văn Chùy (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.621] Sổ ghi chép của đc Nguyễn Quang Số tức Thanh Chương, quản lý tiểu đoàn 3 đặc công Miền, quê Thanh Lâm - Thanh Chương - Nghệ An

2024032344879

1.  Sáng sớm ngày 26/2/1969, bộ đội đặc công Việt Nam tấn công góc Tây Bắc căn cứ Củ Chi (Đồng Dù), là căn cứ của Sư đoàn 25 Mỹ trú đóng.

Theo thông tin của phía Mỹ, có 9 trực thăng CH47 bị phá hủy, 2 trực thăng hư hỏng. Có 31 bộ đội VN hy sinh.

2. Sau trận đánh, tại một khu hầm ngầm ở phía đông nam căn cứ Đồng Dù, quân Mỹ có thu giữ 1 số giấy tờ thể hiện phiên hiệu tiểu đoàn 3 đặc công Miền, cụ thể: 

- Một sổ ghi chép, thời gian ghi từ 30/12/1967 đến 7/10/1968 của đc Nguyễn Quang Số tức Thanh Chương, quản lý đơn vị d3 B16 Đoàn 129 (tức tiểu đoàn 3 Phòng đặc công Miền). 

Cuốn sổ ghi chép các thông tin từ khi đc Số vào Nam chiến đấu.

TRang 1 cuốn sổ có ghi tiêu đề "Nhật ký chiến tranh - Tập I", gửi cho em tôi: Nguyễn Quang Đồng thôn Nha Giáp xã Thanh Lam huyện Thanh Chương Nghệ An.

3. Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ Nhật ký (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.620] Giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 3 đặc công Miền bị thu giữ liên quan trận tấn công vào căn cứ Đồng Dù ngày 26/2/1969

2024032344878

1.  Sáng sớm ngày 26/2/1969, bộ đội đặc công Việt Nam tấn công góc Tây Bắc căn cứ Củ Chi (Đồng Dù), là căn cứ của Sư đoàn 25 Mỹ trú đóng.

Theo thông tin của phía Mỹ, có 9 trực thăng CH47 bị phá hủy, 2 trực thăng hư hỏng. Có 31 bộ đội VN hy sinh.

2. Sau trận đánh, tại một khu hầm ngầm ở phía đông nam căn cứ Đồng Dù, quân Mỹ có thu giữ 1 số giấy tờ thể hiện phiên hiệu tiểu đoàn 3 đặc công Miền, cụ thể:

- Thư công tác, có vỏ phong bì đề Tâm, gửi anh Thiết Kế, d3/J16, theo đó thông báo mời đoàn cán bộ chính trị (chính trị viên và chính trị viên phó của D3 đúng 16h ngày 4/2/1969 có mặt tại Phòng Chính trị để dự hội nghị của Phòng Chính trị Ban Đặc công Miền.

- Giấy ra viện, đề ngày 7/2/1969, mang tên đc Nguyễn (?) Minh Chí, 24 tuổi, đơn vị C4 d25.

3. Ảnh chụp vỏ phong bì thư công tác (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2024

[5.619] Bốn Giấy chứng minh của liệt sỹ thuộc Trung đoàn 46 Sư đoàn 1 hy sinh 17/4/1972 tại tây nam Kampong Trach - Kampot - Campuchia: (1) LS Đào Văn Tần quê Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải Hưng; (2) LS Nguyễn Minh Giáo quê Đông Thiện, Trực Thuận, Nam Ninh, Nam Hà; (3) LS Nguyễn Văn Đắc quê Triệu Điền, Đồng Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa; (4) LS Nguyễn Văn Sắc quê Hòa Phú, Hòa Lộc, Thanh Hóa

2024031738871

1. Theo thông tin của quân Mỹ

- Sáng ngày 17/4/1972 tại khu vực tây Kampong Trach tỉnh Kampot - Campuchia, trên tuyến đường từ Kampong TRach về phía Nam (hiện nay là đường số 33) đã diễn ra trận chiến ác liệt giữa quân Sài Gòn với bộ đội thuộc Trung đoàn 46 sư đoàn 1.

- Thông tin quân Mỹ: Có 67 bộ đội VN hy sinh.

- Quân SG thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 46 sư đoàn 1, trong đó có 1 số giấy tờ khớp với thông tin của liệt sỹ. 

2. Sau trận đánh quân SG có thu giữ 16 Giấy chứng minh của các chiến sỹ thuộc Trung đoàn 46 Sư đoàn 1, trong đó có 4 liệt sỹ khớp thông tin với Web Chính sách quân đội, cụ thể:

(1) LS Đào Văn Tần * Có thông tin tại Web Chính sách quân đội quê Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải Hưng

(2) LS Nguyễn Minh Giáo * Có thông tin tại Web Chính sách quân đội quê Đông Thiện, Trực Thuận, Nam Ninh, Nam Hà

(3) LS Nguyễn Văn Đắc * Có thông tin tại Web Chính sách quân đội quê Triệu Điền,  Đồng Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa

(4) LS Nguyễn Văn Sắc * Có thông tin tại Web Chính sách quân đội quê Hòa Phú, Hòa Lộc, Thanh Hóa

12 Giấy chứng minh chiến sỹ không thấy thông tin tại Web Chính sách quân đội

(5) Đ/c Cao Văn Sính

(6) Đ/c Hà Văn Luật

(7) Đ/c Hoàng Minh Thảo

(8) Đ/c Lê Quang Hợp

(9) Đ/c Lư Văn Ăm

(10) Đ/c Ngô Văn Hỷ

(11) Đ/c Nguyễn Văn Nguyên

(12) Đ/c Nguyễn Viết Xuân

(13) Đ/c Phạm Bá Phôn

(14) Đ/c Phạm Văn Ba

(15) Đ/c Phạm Văn Hòa

(16) Đ/c Vi Văn Lộng


3. Ảnh chụp 16 Giấy chứng minh (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2024

[5.618] Giấy tờ của 4 liệt sỹ thuộc đại đội 11 tiểu đoàn 6 trung đoàn 88 sư đoàn 308: (1) (1) LS Đặng Văn Quận * Quê: Đầm Hà - Đầm Hà - Quảng Ninh; (2) LS Đinh Thái Hồng * Quê: Đàm Buôn - Đầm Hà - Quảng Ninh; (3) LS Nguyễn Hữu Bằng * Quê: Nguyễn Huệ - Đông Triều - Quảng Ninh; (4) LS Nguyễn Hữu Nho * Quê: Đôn Nhân - Lập Thạch - Vĩnh Phú

2024031637869

1.  Ngày 2/7/1968 tại Hướng Hóa - Quảng Trị, quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc đại đội 11 tiểu đoàn 6 trung đoàn 88 sư đoàn 308 gồm:

(1) Điện tín số 465 đề ngày 7 [ko rõ tháng và năm] người gửi là Đặng Văn Hộ ở Đầm Hà, gửi tới Đặng Quang Quận đơn vị số hòm thư 62342 XP, báo rằng cha đc Quận ốm nặng. Giấy này bị đen kịt không đọc được nội dung. Có thông tin LS Đặng Văn Quận * Quê: Đầm Hà - Đầm Hà - Quảng Ninh

(2) Thẻ Đảng số hiệu LZ102796, vào Đảng 4/1966. Có thông tin LS Đinh Thái Hồng * Quê: Đàm Buôn - Đầm Hà - Quảng Ninh

(3) Thẻ Đảng số hiệu LZ102801, vào Đảng 11/3/1968. Có thông tin LS Nguyễn Hữu Bằng * Quê: Nguyễn Huệ - Đông Triều - Quảng Ninh

(4) Thẻ đề tên Nguyễn Hữu Nho 367-0327 C11-D6, phía Mỹ chú thích C11/d6/E88/F308. Giấy này bị đen kịt không đọc được nội dung. Có thông tin LS Nguyễn Hữu Nho * Quê: Đôn Nhân - Lập Thạch - Vĩnh Phú.

Ngoài ra còn có 1 thẻ đề tên Đặng Xuân Hợp 367-0331.

2. Ảnh chụp các giấy tờ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.617] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (192): Sổ ghi chép của liệt sỹ Nguyễn Trọng Ấn, đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê Hòa Thành -Yên Thành - Nghệ An

2024031637868

1.  Ngày 17/8/1970, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304, trong đó có cuốn sổ ghi chép của đc Nguyễn Trọng Ấn.

Theo CCB F304 thì có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Trọng Ấn đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê Hòa Thành -Yên Thành - Nghệ An.

Ngoài ra còn nhiều giấy tờ khác của các chiến sỹ tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 bị thu giữ, tuy nhiên không thấy khớp với thông tin liệt sỹ.

2. Theo CCB F304 thì có thông tin về 4 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 sư đoàn 304 hy sinh ngày 16/8/1970 tại Cao điểm 400, trong đó có liệt sỹ Nguyễn Trọng Ấn có giấy tờ bị thu giữ.

(1) LS Đinh Văn Chiến  * Quê: Vũ Thắng -Vũ Tiên -  Thái Bình

(2) LS Lê Văn Chân * Quê: Đaị Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

(3) LS Nguyễn Trọng Ấn * Quê: Hòa Thành -Yên Thành - Nghệ An

(4) LS Phạm Đức Huynh * Quê: Phúc Thịnh - Ngọc Lạc -Thanh Hóa


3. Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ của LS Nguyễn Trọng Ấn (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.616] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (191): Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Lưu Công VInh, chiến sỹ Đại đội 6 tiểu đoàn 32 pháo binh Trung đoàn 5 Quân khu Trị Thiên - Huế, quê xã Thanh Bình - Chương Mỹ - Hà Tây

2024031637867

1.  Ngày 13/8/1970, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VIệt Nam Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Lưu Công VInh, chiến sỹ Đại đội 6 tiểu đoàn 32 pháo binh Trung đoàn 5 Quân khu Trị Thiên - Huế, quê xã Thanh Bình - Chương Mỹ - Hà Tây.

2. Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

[5.615] Giấy tờ của liệt sỹ Lê Đức Toàn, đơn vị thuộc Đại đội 6 tiểu đoàn 29 đặc công Sư đoàn 304, quê Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hoá * Danh sách 3 liệt sỹ thuộc Đại đội 6 tiểu đoàn 29 đặc công Sư đoàn 304 hy sinh 10/8/1970

2024031536864

1.  Sáng sớm ngày 10/8/1970, khoảng 1 trung đội bộ đội Việt Nam tấn công quân Mỹ. Trận đánh diễn ra trong khoảng 1 giờ.

Theo thông tin Mỹ thì có 4 bộ đội Việt Nam hy sinh, thuộc đại đội 6 tiểu đoàn 29 đặc công sư đoàn 304.

2. Sau trận đánh, quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ mang tên đc Lê Đức Toàn, cụ thể:

- Giấy chứng minh mang tên Lê Đức Toàn, số quân 208745, đơn vị Đoàn 4038A, được đi đến hết Đoàn 559.

- Sổ lịch 1970. của đc Lê Đức Toàn, đơn vị B7 C6 d29 F304, ghi chép từ 1/1/1970 đến 7/8/1970.

Có thông tin liệt sỹ Lê Đức Toàn đơn vị Đại đội 6 Tiểu đoàn 29 Sư đoàn 304, với quê quán Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hoá.

3. Thông tin từ CCB F304 thì có 3 liệt sỹ d29/F304 hy sinh 10/8/1970 gồm:

(1) LS Lê Đức Toàn * Quê quán: Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hoá

(2 ) LS Nguyễn Như Dân * Quê quán: Tân Thọ - Nông Cống - Thanh Hoá

(3) LS Nguyễn Văn Hiệp * Quê quán: Nhân Khang - Lý Nhân - Nam Hà

4. Ảnh chụp Giấy chứng minh của ls Lê Đức Toàn (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
[5.614] Sổ tiết kiệm của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 bị thu giữ 11/7/1970 tại khu vực làng Con - Hướng Hóa - Quảng Trị: (1) LS Trần Quốc Tuyển quê Thạch Tân -Thạch Hà - Hà Tĩnh; (2) LS Trần Trọng Bình quê Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

2024031536863

1. Ngày 8/7/1970 tại khu vực làng Con - Hướng Hóa - Quảng Trị, quân Mỹ tấn công bộ đội thuộc tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 sư đoàn 304 làm rất nhiều bộ đội hy sinh.

Ngày 11/7/1970, tại khu vực này, quân Mỹ thu giữ 2 sổ tiết kiệm với thông tin cụ thể:

- Sổ tiết kiệm đề 26/5/1970 do Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình phát hành, mang tên đc Trần Quốc Tuyển, có ghi địa chỉ 13644, với số dư 15 đồng chẵn. 

Ngoài ra còn có 1 thẻ Đảng viên mang tên đc Trần Quốc Tuyển đon vị ấp 106 Xã 202 Quận 309 Tỉnh 903 [Mỹ chú thích Đại đội 6 tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304]. Có thông tin liệt sỹ Trần Quốc Tuyển quê Thạch Tân -Thạch Hà - Hà Tĩnh.

- Sổ tiết kiệm đề 28/5/1970 do Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình phát hành, mang tên đc Trần Trọng Bình, có ghi địa chỉ 13645 với số dư 15 đồng chẵn. Có thông tin liệt sỹ Trần Trọng Bình quê Xuân Phổ -  Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

- Ngoài ra còn 1 Sổ tiết kiệm đề 24/5/1970 do Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình phát hành, mang tên đc Trương Văn Dũng, có ghi địa chỉ 13644, với số dư 8 đồng chẵn.

2. Ảnh chụp 2 Sổ tiết kiệm (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Ba, 12 tháng 3, 2024

[5.613] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (190): Giấy tờ của liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 141 sư đoàn 7 hy sinh trong trận tấn công căn cứ Balmoral (Bàu Hàm/ Bàu Chàm/ Sở Hội) của quân Úc ngày 26/5/1968

2024031233858

1. Trong ngày 26/5/1968 và 28/5/1968, bộ đội thuộc Trung đoàn 141 sư đoàn 7 tấn công quân Úc đóng quân tại Căn cứ Balmoral (Bàu Hàm/ Bàu Chàm/ Sở Hội theo cách gọi của phía Việt Nam).

2. Sau trận đánh quân Úc có thu giữ từ thi thể bộ đội VN một số giấy tờ như sau (có thể chỉ của các liệt sỹ hy sinh trận đánh 26/5/1968):

- Giấy tờ của liệt sỹ Đinh Văn Biểu: Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận Đảng viên, giấy chứng nhận khen thưởng. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ ĐInh Văn Biểu quê Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Hà.

- Sổ ghi chép của liệt sỹ Phạm Văn Quỳ. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Phạm Văn Quỳ quê Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh.

- Thẻ Đảng viên của liệt sỹ Ngô Minh Đức. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Ngô MinH Đức quê Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh.

- Thẻ Đảng viên của liệt sỹ Đinh Tiến Dũng. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ ĐInh Tiến Dũng quê Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh.

- Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc, có ảnh, quê quán Đại Thanh - Thường Tín - Hà Tây, chỗ ở thị trấn Bố Hạ - Yên Thế- Hà Bắc. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc quê Quang Trung, Tân Yên, Hà Bắc.

- Đơn xin vào Đảng của liệt sỹ Nguyễn TRọng Ngữ quê Kim Chuế - An Đức - Ninh Giang - Hải Dương. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Trọng Ngữ quê Minh Đức, Ninh Giang, Hải Hưng.

3. Theo thông tin của cựu chiến binh Úc thì có mộ tập thể chôn cất liệt sỹ hy sinh trong các trận đánh này.

4. Ảnh chụp giấy tờ của một số liệt sỹ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas), có lẽ là các liệt sỹ hy sinh hôm 26/5/1968.
[5.612] Danh sách liệt sỹ được chôn cất tại Nghĩa trang III - Bệnh viện của Phân khu 5, hy sinh chủ yếu năm 1967

2024031233856

I. Quân Mỹ thu giữ một cuốn sổ ghi chép danh sách liệt sỹ hy sinh tại bệnh viện của Phân khu 5, được chôn cất tại các nghĩa trang, được đánh số từ I đến VII.

II. Trong Danh sách liệt sỹ được chôn cất tại Nghĩa trang III có các liệt sỹ (Bản danh sách khó đọc, nên các thông tin được đoán chữ), với những thông tin chính:

1. Phạm Huy Khôi? - quê Đình Thuận - Thư TRì - Thái Bình, hy sinh 27/4/1967

2. Lê Xuân Mai, ko ghi quê, hy sinh 22/4/1967

3. Bùi Văn Chấm, quê Đồng Khê - Phụ Dực - Thái Bình, hy sinh 18/4/1967

4. Võ Văn Sia?, quê Phước Hạnh - Gò Dầu - Tây ninh, hy sinh 7/12/1967

5. Lê Văn Thuần, quê Thái Bình, hy sinh 23/12/1967

6. Nguyễn Văn Kháng, quê Minh Khai - Thư Trì - Thái Binh, hy sinh 15/1/1968.

7- Không ghi tên, đơn vị ĐNai [Đồng Nai] ghi chú là chết ngoài đường vào chôn nhờ.

III. Ảnh chụp Bản danh sách (Lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)

Lưu ý: Hiện tôi chưa xác định được vị trí Nghĩa trang III - Bệnh viện Phân khu 5 nay ở khu vực nào, cũng như tình hình quy tập các mộ liệt sỹ này.
Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

[5.611] Giấy tờ của liệt sỹ Trần Hữu Tiềm, đơn vị thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê quán nhà số 88A phố Huế - tp Hà Nội

2024030728849 

1. Tại Quảng Trị, ngày 31/8/1970, quân Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304. Một trong số đó có giấy tờ mang tên đc Trần Hữu Tiềm, gồm:

- Quyết định đề ngày 5/1/1968 của Bộ Quốc phòng trao quân hàm Thiếu úy cho đc Trần Hữu Tiềm thuộc Trường sỹ quan lục quân.

- Giấy chứng nhận danh hiệu Dũng sỹ Quyết thắng mang tên đc Trần Hữu Tiềm quê quán ở số nhà 88A phố Huế - Hà Nội.

2. Có tên liệt sỹ Trần Hữu Tiềm, đơn vị tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê quán: Công ty Bông vải sợi Hà Nội.

3. Ảnh chụp Quyết định của Bộ Quốc phòng và Giấy chứng nhận danh hiệu (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

[5.610] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (189): Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc đại đội 5 và đại đội 8 - tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 Sư đoàn 304 (1) LS Hồ Hữu Khang quê Lam Sơn-Đô Lương - Nghệ An; (2) LS Lê Văn Thảo quê Phụng Châu-Chương Mỹ - Hà Tây; (3) LS Lộc Văn Vinh quê Lạng Khê-Con Cuông - Nghệ An; (4) LS Nguyễn Cảnh Ba quê Hoà Sơn-Đô Lương - Nghệ An; (5) LS Phạm Tuấn Hải quê Lại Yên-Hoài Đức - Hà Tây * Danh sách 15 liệt sỹ thuộc Đại đội 5 và 8 - tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh trong trận đánh ngày 3/8/1970

2024030627847

1.  Sáng sớm ngày 3/8/1970, tại huyện Cam Lộ, quân Mỹ tại vị trí nghỉ đêm phát hiện có lực lượng bộ đội Việt Nam tiến đến. Quân Mỹ tấn công bằng pháo trên xe tăng cùng với pháo binh và trực thăng yểm trợ. Theo thông tin Mỹ, khi kết thúc trận đánh có 15 bộ đội VN hy sinh, thu giữ nhiều vũ khí và giấy tờ.

2. Sau trận đánh quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VN nhiều giấy tờ, nắp túi áo quân phục có thêu tên liệt sỹ, gồm:

- Sổ lịch năm 1970 mang tên đc Phạm Tuấn Hải. Có tên liệt sỹ Phạm Tuấn Hải quê Lại Yên-Hoài Đức - Hà Tây.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Hồ Khang 8-8-U3 [Đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ Hồ Hữu Khang  quê Lam Sơn-Đô Lương - Nghệ An.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Lê Văn Thảo 8-8-U3 [Đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ Lê Văn Thảo quê Phụng Châu-Chương Mỹ - Hà Tây.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Lộc Văn Vinh 8-8-U3 [Đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ liệt sỹ Lộc Văn Vinh quê Lạng Khê-Con Cuông - Nghệ An.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Nguyễn Cảnh Ba C5-8-U3 [Đại đội 5 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ liệt sỹ Nguyễn Cảnh Ba quê Hoà Sơn-Đô Lương - Nghệ An.

3. Ảnh chụp Giấy chứng minh của LS Nguyễn Cảnh Ba, Lê Văn Thảo; Nắp túi áo quân phục có thêu tên liệt sỹ Lộc Văn Vinh và Nguyễn Cảnh Ba (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)4. Danh sách 15 liệt sỹ thuộc Đại đội 5 và 8 - tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh trong trận đánh ngày 3/8/1970 

Về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.
[5.609] Sơ lược thông tin của phía Mỹ về trận biệt kích SG tấn công tiểu đoàn 3 đặc công - Trung đoàn 95A QK9 từ ngày 2/3 đến 6/3/1970 tại Kiên Giang

2024030627286

1. Tiểu đoàn 3 đặc công Miền được tăng cường từ cuối năm 1969 cho Trung đoàn 95A khi Trung đoàn về miền Tây Nam Bộ hoạt động.

2. Liên tiếp trong các ngày từ 2/3 đến 6/3/1970, tiểu đoàn 3 đặc công trên đường từ Campuchia vào nội địa thì bị tiểu đoàn biệt kích SG cùng phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công, cụ thể:

 • Ngày 2/3/1970 từ 14h30 đến 16h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công bộ đội Việt Nam. Kết quả có 40 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • Ngày 3/3/1970 từ 14h30 đến 18h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả trận đánh có 49 bộ đội VIệt Nam hy sinh.
 • Ngày 4/3/1970 từ 09h00 đến 22h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả có 41 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • Ngày 5/3/1970 từ 10h25 đến 11h00, 1 đại đội biệt kích SG tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả có 20 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • - Ngày 6/3/1970 từ 08h15 đến 16h00, 1 đại đội biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam không rõ quy mô đơn vị. Kết quả có 10 bộ đội Việt Nam hy sinh.

3. Khu vực tiểu đoàn 3 bị tấn công nay thuộc địa bàn các xã Kiên Bình huyện Kiên Lương và xã Bình Giang huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.

4. Sau trận đánh quân SG thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 3, gồm:

 • Sổ ghi chép cá nhân của đồng chí Lê Văn Phúc, quê xã Hạ Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
 • Một số giấy tờ thu giữ ngày 3/3/1970 mang tên đc Nguyễn Văn Mạnh (quê Yên Lợi – Ý Yên – Nam Định), Trần Kim Thoa, Nguyễn Mạnh Lan (tiểu đoàn trưởng), Vũ Trung Cánh
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí TRương Văn Hạnh.
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Lê Phương Đình
 • Giấy chứng nhận tặng Danh hiệu vẻ vang cấp cho đồng chí Đào Văn Bời danh hiệu Dũng sỹ diệt máy bay.
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Phùng Văn Sở
 • GIấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Bùi Văn Bào được tặng Huân chương chiến công giải phóng hạng 3.
 • Giấy chứng nhận khen thường cấp cho đồng chí Phạm Thiết Kế được tặng thưởng Huân chương chiến công giải phóng hạng hai.Các Giấy khen này do các đồng chí: Mai Văn Phúc - Phó CHỉnh ủy, Vũ Đức Tấn - Phó chủ nhiệm chính trị, Bùi Tập - Chủ nhiệm chính trị ĐOàn 429 đặc công ký trong khoảng thời gian từ 10/1968 đến 21/12/1969.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

[5.608] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (188): Giấy tờ của liệt sỹ Nguyễn Xuân Trò, đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình, 10/4/1970

2024030425844

1. Ngày 10/4/1970, tại Quảng Trị, sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304 một số giấy tờ của đc Nguyễn Xuân Trò, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên đc Nguyễn Xuân Trò, đơn vị 4036A được đi hết đoàn 559; một thẻ tên làm từ kim loại ghi Xuân TRò K16 U3 [phía Mỹ chú thích C16/E66/F304]; 

- Một cuốn sổ ghi chép mang tên Nguyễn Xuân TRò đơn vị HT 13693 US, ghi chép từ ngày 4/3 đến 9/4/1970. Theo đó đơn vị xuất phát từ Bắc Việt Nam từ ngày 4/3/1970, đến Vĩnh Linh ngày 7/3/1970.

2. Có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Xuân Trò, đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình, hy sinh ngày 10/4/1970.

3. Ảnh chụp một trang cuốn sổ ghi chép và Giấy chứng minh của liệt sỹ Nguyễn Xuân TRò (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)