Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

[5.610] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (189): Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc đại đội 5 và đại đội 8 - tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 Sư đoàn 304 (1) LS Hồ Hữu Khang quê Lam Sơn-Đô Lương - Nghệ An; (2) LS Lê Văn Thảo quê Phụng Châu-Chương Mỹ - Hà Tây; (3) LS Lộc Văn Vinh quê Lạng Khê-Con Cuông - Nghệ An; (4) LS Nguyễn Cảnh Ba quê Hoà Sơn-Đô Lương - Nghệ An; (5) LS Phạm Tuấn Hải quê Lại Yên-Hoài Đức - Hà Tây * Danh sách 15 liệt sỹ thuộc Đại đội 5 và 8 - tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh trong trận đánh ngày 3/8/1970

2024030627847

1.  Sáng sớm ngày 3/8/1970, tại huyện Cam Lộ, quân Mỹ tại vị trí nghỉ đêm phát hiện có lực lượng bộ đội Việt Nam tiến đến. Quân Mỹ tấn công bằng pháo trên xe tăng cùng với pháo binh và trực thăng yểm trợ. Theo thông tin Mỹ, khi kết thúc trận đánh có 15 bộ đội VN hy sinh, thu giữ nhiều vũ khí và giấy tờ.

2. Sau trận đánh quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VN nhiều giấy tờ, nắp túi áo quân phục có thêu tên liệt sỹ, gồm:

- Sổ lịch năm 1970 mang tên đc Phạm Tuấn Hải. Có tên liệt sỹ Phạm Tuấn Hải quê Lại Yên-Hoài Đức - Hà Tây.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Hồ Khang 8-8-U3 [Đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ Hồ Hữu Khang  quê Lam Sơn-Đô Lương - Nghệ An.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Lê Văn Thảo 8-8-U3 [Đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ Lê Văn Thảo quê Phụng Châu-Chương Mỹ - Hà Tây.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Lộc Văn Vinh 8-8-U3 [Đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ liệt sỹ Lộc Văn Vinh quê Lạng Khê-Con Cuông - Nghệ An.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Nguyễn Cảnh Ba C5-8-U3 [Đại đội 5 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ liệt sỹ Nguyễn Cảnh Ba quê Hoà Sơn-Đô Lương - Nghệ An.

3. Ảnh chụp Giấy chứng minh của LS Nguyễn Cảnh Ba, Lê Văn Thảo; Nắp túi áo quân phục có thêu tên liệt sỹ Lộc Văn Vinh và Nguyễn Cảnh Ba (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)4. Danh sách 15 liệt sỹ thuộc Đại đội 5 và 8 - tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh trong trận đánh ngày 3/8/1970 

Về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét