Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

[5.611] Giấy tờ của liệt sỹ Trần Hữu Tiềm, đơn vị thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê quán nhà số 88A phố Huế - tp Hà Nội

2024030728849 

1. Tại Quảng Trị, ngày 31/8/1970, quân Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304. Một trong số đó có giấy tờ mang tên đc Trần Hữu Tiềm, gồm:

- Quyết định đề ngày 5/1/1968 của Bộ Quốc phòng trao quân hàm Thiếu úy cho đc Trần Hữu Tiềm thuộc Trường sỹ quan lục quân.

- Giấy chứng nhận danh hiệu Dũng sỹ Quyết thắng mang tên đc Trần Hữu Tiềm quê quán ở số nhà 88A phố Huế - Hà Nội.

2. Có tên liệt sỹ Trần Hữu Tiềm, đơn vị tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê quán: Công ty Bông vải sợi Hà Nội.

3. Ảnh chụp Quyết định của Bộ Quốc phòng và Giấy chứng nhận danh hiệu (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét