Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

[5.609] Sơ lược thông tin của phía Mỹ về trận biệt kích SG tấn công tiểu đoàn 3 đặc công - Trung đoàn 95A QK9 từ ngày 2/3 đến 6/3/1970 tại Kiên Giang

2024030627286

1. Tiểu đoàn 3 đặc công Miền được tăng cường từ cuối năm 1969 cho Trung đoàn 95A khi Trung đoàn về miền Tây Nam Bộ hoạt động.

2. Liên tiếp trong các ngày từ 2/3 đến 6/3/1970, tiểu đoàn 3 đặc công trên đường từ Campuchia vào nội địa thì bị tiểu đoàn biệt kích SG cùng phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công, cụ thể:

 • Ngày 2/3/1970 từ 14h30 đến 16h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công bộ đội Việt Nam. Kết quả có 40 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • Ngày 3/3/1970 từ 14h30 đến 18h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả trận đánh có 49 bộ đội VIệt Nam hy sinh.
 • Ngày 4/3/1970 từ 09h00 đến 22h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả có 41 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • Ngày 5/3/1970 từ 10h25 đến 11h00, 1 đại đội biệt kích SG tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả có 20 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • - Ngày 6/3/1970 từ 08h15 đến 16h00, 1 đại đội biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam không rõ quy mô đơn vị. Kết quả có 10 bộ đội Việt Nam hy sinh.

3. Khu vực tiểu đoàn 3 bị tấn công nay thuộc địa bàn các xã Kiên Bình huyện Kiên Lương và xã Bình Giang huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.

4. Sau trận đánh quân SG thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 3, gồm:

 • Sổ ghi chép cá nhân của đồng chí Lê Văn Phúc, quê xã Hạ Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
 • Một số giấy tờ thu giữ ngày 3/3/1970 mang tên đc Nguyễn Văn Mạnh (quê Yên Lợi – Ý Yên – Nam Định), Trần Kim Thoa, Nguyễn Mạnh Lan (tiểu đoàn trưởng), Vũ Trung Cánh
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí TRương Văn Hạnh.
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Lê Phương Đình
 • Giấy chứng nhận tặng Danh hiệu vẻ vang cấp cho đồng chí Đào Văn Bời danh hiệu Dũng sỹ diệt máy bay.
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Phùng Văn Sở
 • GIấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Bùi Văn Bào được tặng Huân chương chiến công giải phóng hạng 3.
 • Giấy chứng nhận khen thường cấp cho đồng chí Phạm Thiết Kế được tặng thưởng Huân chương chiến công giải phóng hạng hai.Các Giấy khen này do các đồng chí: Mai Văn Phúc - Phó CHỉnh ủy, Vũ Đức Tấn - Phó chủ nhiệm chính trị, Bùi Tập - Chủ nhiệm chính trị ĐOàn 429 đặc công ký trong khoảng thời gian từ 10/1968 đến 21/12/1969.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét