Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

[5.608] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (188): Giấy tờ của liệt sỹ Nguyễn Xuân Trò, đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình, 10/4/1970

2024030425844

1. Ngày 10/4/1970, tại Quảng Trị, sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304 một số giấy tờ của đc Nguyễn Xuân Trò, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên đc Nguyễn Xuân Trò, đơn vị 4036A được đi hết đoàn 559; một thẻ tên làm từ kim loại ghi Xuân TRò K16 U3 [phía Mỹ chú thích C16/E66/F304]; 

- Một cuốn sổ ghi chép mang tên Nguyễn Xuân TRò đơn vị HT 13693 US, ghi chép từ ngày 4/3 đến 9/4/1970. Theo đó đơn vị xuất phát từ Bắc Việt Nam từ ngày 4/3/1970, đến Vĩnh Linh ngày 7/3/1970.

2. Có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Xuân Trò, đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình, hy sinh ngày 10/4/1970.

3. Ảnh chụp một trang cuốn sổ ghi chép và Giấy chứng minh của liệt sỹ Nguyễn Xuân TRò (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét