Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

[5.615] Giấy tờ của liệt sỹ Lê Đức Toàn, đơn vị thuộc Đại đội 6 tiểu đoàn 29 đặc công Sư đoàn 304, quê Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hoá * Danh sách 3 liệt sỹ thuộc Đại đội 6 tiểu đoàn 29 đặc công Sư đoàn 304 hy sinh 10/8/1970

2024031536864

1.  Sáng sớm ngày 10/8/1970, khoảng 1 trung đội bộ đội Việt Nam tấn công quân Mỹ. Trận đánh diễn ra trong khoảng 1 giờ.

Theo thông tin Mỹ thì có 4 bộ đội Việt Nam hy sinh, thuộc đại đội 6 tiểu đoàn 29 đặc công sư đoàn 304.

2. Sau trận đánh, quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ mang tên đc Lê Đức Toàn, cụ thể:

- Giấy chứng minh mang tên Lê Đức Toàn, số quân 208745, đơn vị Đoàn 4038A, được đi đến hết Đoàn 559.

- Sổ lịch 1970. của đc Lê Đức Toàn, đơn vị B7 C6 d29 F304, ghi chép từ 1/1/1970 đến 7/8/1970.

Có thông tin liệt sỹ Lê Đức Toàn đơn vị Đại đội 6 Tiểu đoàn 29 Sư đoàn 304, với quê quán Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hoá.

3. Thông tin từ CCB F304 thì có 3 liệt sỹ d29/F304 hy sinh 10/8/1970 gồm:

(1) LS Lê Đức Toàn * Quê quán: Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hoá

(2 ) LS Nguyễn Như Dân * Quê quán: Tân Thọ - Nông Cống - Thanh Hoá

(3) LS Nguyễn Văn Hiệp * Quê quán: Nhân Khang - Lý Nhân - Nam Hà

4. Ảnh chụp Giấy chứng minh của ls Lê Đức Toàn (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét