Thứ Ba, 12 tháng 3, 2024

[5.613] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (190): Giấy tờ của liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 141 sư đoàn 7 hy sinh trong trận tấn công căn cứ Balmoral (Bàu Hàm/ Bàu Chàm/ Sở Hội) của quân Úc ngày 26/5/1968

2024031233858

1. Trong ngày 26/5/1968 và 28/5/1968, bộ đội thuộc Trung đoàn 141 sư đoàn 7 tấn công quân Úc đóng quân tại Căn cứ Balmoral (Bàu Hàm/ Bàu Chàm/ Sở Hội theo cách gọi của phía Việt Nam).

2. Sau trận đánh quân Úc có thu giữ từ thi thể bộ đội VN một số giấy tờ như sau (có thể chỉ của các liệt sỹ hy sinh trận đánh 26/5/1968):

- Giấy tờ của liệt sỹ Đinh Văn Biểu: Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận Đảng viên, giấy chứng nhận khen thưởng. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ ĐInh Văn Biểu quê Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Hà.

- Sổ ghi chép của liệt sỹ Phạm Văn Quỳ. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Phạm Văn Quỳ quê Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh.

- Thẻ Đảng viên của liệt sỹ Ngô Minh Đức. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Ngô MinH Đức quê Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh.

- Thẻ Đảng viên của liệt sỹ Đinh Tiến Dũng. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ ĐInh Tiến Dũng quê Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh.

- Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc, có ảnh, quê quán Đại Thanh - Thường Tín - Hà Tây, chỗ ở thị trấn Bố Hạ - Yên Thế- Hà Bắc. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc quê Quang Trung, Tân Yên, Hà Bắc.

- Đơn xin vào Đảng của liệt sỹ Nguyễn TRọng Ngữ quê Kim Chuế - An Đức - Ninh Giang - Hải Dương. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Trọng Ngữ quê Minh Đức, Ninh Giang, Hải Hưng.

3. Theo thông tin của cựu chiến binh Úc thì có mộ tập thể chôn cất liệt sỹ hy sinh trong các trận đánh này.

4. Ảnh chụp giấy tờ của một số liệt sỹ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas), có lẽ là các liệt sỹ hy sinh hôm 26/5/1968.
2 nhận xét:

  1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc sinh ngày 15/6/1946 với thông tin liên quan là chuẩn xác. Tôi là em trai của Liệt sỹ Chúc

    Trả lờiXóa
  2. Nguyên 0888103788lúc 21:33 4 tháng 4, 2024

    Tôi là em trai Liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc trong một ảnh chụp thẻ đảng nói trên

    Trả lờiXóa