Thứ Ba, 12 tháng 3, 2024

[5.612] Danh sách liệt sỹ được chôn cất tại Nghĩa trang III - Bệnh viện của Phân khu 5, hy sinh chủ yếu năm 1967

2024031233856

I. Quân Mỹ thu giữ một cuốn sổ ghi chép danh sách liệt sỹ hy sinh tại bệnh viện của Phân khu 5, được chôn cất tại các nghĩa trang, được đánh số từ I đến VII.

II. Trong Danh sách liệt sỹ được chôn cất tại Nghĩa trang III có các liệt sỹ (Bản danh sách khó đọc, nên các thông tin được đoán chữ), với những thông tin chính:

1. Phạm Huy Khôi? - quê Đình Thuận - Thư TRì - Thái Bình, hy sinh 27/4/1967

2. Lê Xuân Mai, ko ghi quê, hy sinh 22/4/1967

3. Bùi Văn Chấm, quê Đồng Khê - Phụ Dực - Thái Bình, hy sinh 18/4/1967

4. Võ Văn Sia?, quê Phước Hạnh - Gò Dầu - Tây ninh, hy sinh 7/12/1967

5. Lê Văn Thuần, quê Thái Bình, hy sinh 23/12/1967

6. Nguyễn Văn Kháng, quê Minh Khai - Thư Trì - Thái Binh, hy sinh 15/1/1968.

7- Không ghi tên, đơn vị ĐNai [Đồng Nai] ghi chú là chết ngoài đường vào chôn nhờ.

III. Ảnh chụp Bản danh sách (Lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)

Lưu ý: Hiện tôi chưa xác định được vị trí Nghĩa trang III - Bệnh viện Phân khu 5 nay ở khu vực nào, cũng như tình hình quy tập các mộ liệt sỹ này.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét