Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

[5.614] Sổ tiết kiệm của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 bị thu giữ 11/7/1970 tại khu vực làng Con - Hướng Hóa - Quảng Trị: (1) LS Trần Quốc Tuyển quê Thạch Tân -Thạch Hà - Hà Tĩnh; (2) LS Trần Trọng Bình quê Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

2024031536863

1. Ngày 8/7/1970 tại khu vực làng Con - Hướng Hóa - Quảng Trị, quân Mỹ tấn công bộ đội thuộc tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 sư đoàn 304 làm rất nhiều bộ đội hy sinh.

Ngày 11/7/1970, tại khu vực này, quân Mỹ thu giữ 2 sổ tiết kiệm với thông tin cụ thể:

- Sổ tiết kiệm đề 26/5/1970 do Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình phát hành, mang tên đc Trần Quốc Tuyển, có ghi địa chỉ 13644, với số dư 15 đồng chẵn. 

Ngoài ra còn có 1 thẻ Đảng viên mang tên đc Trần Quốc Tuyển đon vị ấp 106 Xã 202 Quận 309 Tỉnh 903 [Mỹ chú thích Đại đội 6 tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304]. Có thông tin liệt sỹ Trần Quốc Tuyển quê Thạch Tân -Thạch Hà - Hà Tĩnh.

- Sổ tiết kiệm đề 28/5/1970 do Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình phát hành, mang tên đc Trần Trọng Bình, có ghi địa chỉ 13645 với số dư 15 đồng chẵn. Có thông tin liệt sỹ Trần Trọng Bình quê Xuân Phổ -  Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

- Ngoài ra còn 1 Sổ tiết kiệm đề 24/5/1970 do Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình phát hành, mang tên đc Trương Văn Dũng, có ghi địa chỉ 13644, với số dư 8 đồng chẵn.

2. Ảnh chụp 2 Sổ tiết kiệm (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét