Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2024

[5.617] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (192): Sổ ghi chép của liệt sỹ Nguyễn Trọng Ấn, đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê Hòa Thành -Yên Thành - Nghệ An

2024031637868

1.  Ngày 17/8/1970, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304, trong đó có cuốn sổ ghi chép của đc Nguyễn Trọng Ấn.

Theo CCB F304 thì có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Trọng Ấn đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê Hòa Thành -Yên Thành - Nghệ An.

Ngoài ra còn nhiều giấy tờ khác của các chiến sỹ tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 bị thu giữ, tuy nhiên không thấy khớp với thông tin liệt sỹ.

2. Theo CCB F304 thì có thông tin về 4 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 sư đoàn 304 hy sinh ngày 16/8/1970 tại Cao điểm 400, trong đó có liệt sỹ Nguyễn Trọng Ấn có giấy tờ bị thu giữ.

(1) LS Đinh Văn Chiến  * Quê: Vũ Thắng -Vũ Tiên -  Thái Bình

(2) LS Lê Văn Chân * Quê: Đaị Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

(3) LS Nguyễn Trọng Ấn * Quê: Hòa Thành -Yên Thành - Nghệ An

(4) LS Phạm Đức Huynh * Quê: Phúc Thịnh - Ngọc Lạc -Thanh Hóa


3. Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ của LS Nguyễn Trọng Ấn (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét