Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

[5.625] Danh sách 54 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 28 (sư đoàn 10) Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh trong các ngày từ 1,2,3,4,5,6,7/4/1970 trong chiến dịch Đắc Siêng

202403305222222x

1. Tháng 4 năm 1970, chiến dịch Đắc Siêng tại bắc tỉnh Kontum với lực lượng chủ yếu gồm Trung đoàn 28 và Trung đoàn 66. Trong đó Trung đoàn 28 làm nhiệm vụ vây đánh đồn biệt kích Đắc Siêng, trung đoàn 66 làm nhiệm vụ cơ động đánh địch ngoài công sự, chủ yếu tại nam và tây nam Đắc Siêng.

2. Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 54 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 28 Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh từ ngày 1 đến 7/4/1970 trong khu vực Đắc Siêng. 

Trong số đó có 7 liệt sỹ có thông tin về nơi an táng hiện nay.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét