Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024

[2.59] Thông báo ngày 10/2/1970 của Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam về thay đổi mật danh phiên hiệu của Sư đoàn 9 và đơn vị bạn

2024020424828

1. Năm 1970 quân Sài Gòn có thu giữ 1 bản thông báo để ngày 10/2/1970 của Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam về thay đổi mật danh phiên hiệu của Sư đoàn 9 và đơn vị bạn, do Tham mưu phó Sư đoàn 9 Nguyễn Văn Tân ký. Nội dung chính như sau:

- Công trường 9 (Tức Đoàn 54) nay đổi tên là Bình Dương.

- Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 đổi tên là quận Thủ Đức

- Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 đổi tên là quận Thủ Thừa

- Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 đổi tên là quận Đức Hòa

- Các tiểu đoàn thuộc Sư đoàn bộ (tiểu đoàn 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32A, 32B) đổi thành ấp và số hiệu tương ứng.

- Đoàn 69 pháo binh Miền đổi tên gọi là Mỹ Tho. Trung đoàn 28 gọi là Cai Lậy. Trung đoàn 96 gọi là Gò Công.

- Đoàn 429 đặc công Miền đổi là Cần Thơ.

- Mật danh phiên hiệu này chỉ dùng để gọi công khai và giới thiệu liên hệ làm việc với địa phương. Các chỉ thị điện báo hay văn bản vẫn sử dụng phiên hiệu chính thức, như Sư đoàn 9...

- Thời gian áp dụng từ 15/2/1970.

2. Ảnh chụp trang 1 của Thông báo (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét