Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

[5.594] Thông tin sơ lược về trận đánh của bộ đội thuộc Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 tại tây Suông ngày 28/3/1971 * Danh sách 23 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 209 hy sinh ngày 28/3/1971 tại lộ 22 thị trấn Suông

2024021434085

1.  Cuối giờ sáng ngày 28/3/1971, tại khu vực tây thị trấn Suông tỉnh Kong Pong Chàm - Campuchia, quân Sài Gòn bị bộ đội Việt Nam tấn công.

- Thông tin phía Mỹ cho thấy bộ đội thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 tấn công quân Sài Gòn.

- Theo thông tin Mỹ, có 62 bộ đội Việt Nam hy sinh, bị bắt 7 người, bị thu 21 súng và nhiều trang bị vũ khí khác.

2. Web Chính sách quân đội có thông tin về 23 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 209 hy sinh, chủ yếu thuộc Đại đội 25 và 1 số thuộc Tiểu đoàn 9 - Trung đoàn 209. Trường hợp hy sinh chủ yếu ghi là lộ 22 Tây Ninh/ hoặc lộ 22 Suông. 

- Thực tế theo thông tin phía Mỹ và bản đồ quân sự Mỹ thì khu vực giao chiến là ở tây thị trấn Suông trên lộ 7.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét