Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024

[5.591] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (184): (1) Nắp túi áo quân phục thêu chữ "Vũ Văn Thi TD5 U2" [tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304]; (2) Các thư cá nhân của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 Mặt trận B5

2024020929835

1. Tháng 6 năm 1969, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ, thông tin từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 Mặt trậnB5, gồm:

- Hai (2) nắp túi áo quân phục có thêu chữ: "Vũ Văn Thi TD5 U2 5/7", phía Mỹ chú thích Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304. Không có thông tin quê quán.

- Một (1) dải băng đen có thêu chữ trắng "Hãy trả thù cho đồng bào Ba Làng An".

- Các bức thư cá nhân có đề người gửi và người nhận:

+ Người gửi: Vũ Đình Tú - Yên TRì, Ý Yên, Nam Hà; người nhận: Đỗ Ngọc An hòm thư 13675 US.

+ Người gửi: Trịnh Xuân Thức - Nam Ninh - Nam Hà; người nhận: Trịnh Thành Huynh hòm thư 13676 US.

+ Người gửi Lê Thị Hồng Vinh B7, C2, C110, B51 tỉnh Nam Hà; người nhận Nguyễn Ngọc Vang số hòm thư 13676 US.

+ Người gửi Nguyễn Sơn; người nhận Nguyễn Ngọc Vang.

+ Người gửi Lê Văn Trung - Thạch Xuân - Thạch Hà - Hà Tĩnh; người nhận Nguyễn Văn Thành.

+ Người gửi Mai Xuân Phong - Trực(?) Chính; người nhận ko rõ.

+ Người gửi Nguyễn Thị Chín - Tiên Hưng; người nhận ko rõ.

+ Người gửi Vũ Thị Thanh; người nhận ko rõ.

- Cuốn sổ của đc Nguyễn Văn Thành.

2. Ảnh chụp các nắp túi áo và dải băng đen thêu chữ [đen kịt không đọc được], một phần bức thư (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét