Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

[5.602] Các giấy chứng nhận khen thưởng của liệt sỹ Phạm Văn Thuyết, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

2024022848862

1. Ngày 28/3/1969, tại Cam Lộ - Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của đc Phạm Văn Thuyết, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, gồm:

- Thẻ Đảng viên mang tên Phạm Văn Thuyết, sinh 11/11/1943, vào Đảng 2/9/1968.

- Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Phạm Văn Thuyết quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, được Trung đoàn tặng Bằng khen.

- Giấy chứng nhận được tăng Danh hiệu Dũng sĩ đề ngày 19/5/1968, mang tên đc Phạm Văn Thuyết, quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt máy bay.

2. Danh sách liệt sỹ Trung đoàn 27 có tên liệt sỹ Phạm Văn Thuyết, khớp với thông tin trên giấy tờ quân Mỹ thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy chứng nhận danh hiệu DŨng sĩ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét