Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

[5.600] Giấy tờ xác nhận tình trạng tài chính của Đại đội 5 súng máy phòng không 12.8 được biên chế về Trung đoàn 67C (Tức Trung đoàn 95A) năm 1970

2024022646858

1. Tháng 3/1970, sau trận chiến ác liệt, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của tiểu đoàn 3 đặc công Miền, lúc này biên chế về Trung đoàn 95A về miền Tây Nam bộ hoạt động. 

Một trong số đó có Giấy tờ đề ngày 28/2/1970 xác nhận tình trạng tài chính của Đại đội 12.8 (Tức Đại đội 5 súng máy phòng không - tiểu đoàn 16 - Đoàn pháo binh Miền), do các đc TRần Đức Lanh là quản lý của Đại đội 12.8 và đc Cao Văn Phượng cán bộ tài chính của Đoàn 67C tức Trung đoàn 95A ký.

Nội dung giấy tờ cho biết theo lệnh của R C5 được biên chế về Đoàn 67C. Trong quá trình di chuyển qua các trạm giao liên của Đoàn 195 (Có thể là Tiểu đoàn 195 vận tải Quân khu 9) C5 đã hết tiền và đã mượn 2.074 Riel. Giấy tờ được ký xác nhận bởi đc Hà Đức Tạo chỉ huy C 12.8 và Nguyễn Thừa - Chủ nhiệm hậu cần ĐOàn 67C.

Phía Mỹ có ghi chú Bản xác nhận được đánh máy theo mẫu biểu ban đầu cho tiểu đoàn 3 đặc công Miền.

Ảnh chụp của Giấy xác nhận tài chính mờ khó đọc, những thông tin ở trên được dịch từ tóm tắt tiếng ANh trong báo cáo của quân Mỹ.

2. Ảnh chụp Giấy tờ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét