Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

[5.590] Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C tức Trung đoàn 3 - Sư đoàn 9 hy sinh ngày 1/5/1970 tại trảng Bà Điếc - Tây Ninh * Danh sách 21 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C tức Trung đoàn 3 - Sư đoàn 9 hy sinh ngày 1/5/1970 tại trảng Bà Điếc - Tây Ninh

2024020323826

1. Ngày 2/5/1970 quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Trung đoàn 95C tức Trung đoàn 3 - Sư đoàn 9, gồm:

- Giấy báo bị thương mang tên đc Khổng Minh Chí, quê Việt Tiến - Lâm Thao - Phú Thọ. Web Chính sách quân đội có thông tin liệt sỹ Khổng Minh Chí khớp với thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn của đc Nguyễn Bá Căn. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Bá Căn khớp với thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

- Ngoài ra còn có 1 số giấy tờ của các đc: Nguyễn Danh Ngôn, Trịnh Tuấn Nâng, không có thông tin trong web Chính sách quân đội.

2. Ảnh chụp các giấy tờ của ls Khổng Minh Chí và Nguyễn Bá Căn (lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)


3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 21 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C Sư đoàn 9 hy sinh ngày 1/5/1970 trong trận đánh quân Mỹ tại Bàu Điếc - Tây NInh.

* Không có thông tin về nơi an táng hiện nay của các liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.

Trong đó:

1- Hà Nội có: 1 LS
2- Hải Phòng có: 1 LS
3- Ninh Bình có: 1 LS
4- Thái Nguyên có: 1 LS
5- Thanh Hóa có: 1 LS
6- Vĩnh Phúc có: 1 LS
7- Hưng Yên có: 1 LS
8- Nam Định có: 2 LS
9- Nghệ An có: 2 LS
10- Quảng Ninh có: 1 LS
11- Bắc Giang có: 3 LS
12- Cao Bằng có: 3 LS
13- Phú Thọ có: 3 LS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét