Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

[5.598] Địa danh (65): Cầu Rạch Mông, Kông Pông Chàm, Campuchia * Giấy tờ của các liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 trung đoàn 271 sư đoàn 9 hy sinh tại cầu Rạch Mông: (1) Quyết định chỉ định bí thư chi bộ 11 của LS Lê Xuân Lộc quê Cẩm Đình, Phúc Thọ, Hà Tây; (2) Giấy chứng nhận khen thưởng của LS Nguyễn Văn Bé quê Mỹ Phước, Châu Thành, Sóc Trăng; (3) Giấy chứng nhận khen thưởng của LS Nguyễn Văn Mạc quê Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Hưng * Danh sách 8 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 3 trung đoàn 271 sư đoàn 9 hy sinh ngày 5/3/1971 tại Cầu Rạch Mông, Kông Pông Chàm, Campuchia

2024022141852


1. Ngày 5/3/1971, quân Lonnol giao chiến với bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 và thu giữ nhiều giấy tờ gồm:

-  Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Nguyễn Văn Mạc. Có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Mạc quê Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Hưng khớp với thông tin giấy tờ bị thu giữ.

- Quyết định đề bạt chức vụ Trung đội phó, Giấy chứng nhận khen thưởng và Quyết định chuẩn y chuyển Đảng chính thức mang tên đc Nguyễn Văn Bé. Có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Bé quê Mỹ Phước, Châu Thành, Sóc Trăng khớp với thông tin giấy tờ bị thu giữ.

- Quyết định chỉ định tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ 11 mang tên đc Lê Xuân Lộc. Có thông tin về liệt sỹ Lê Xuân Lộc quê Cẩm Đình, Phúc Thọ, Hà Tây khớp với thông tin giấy tờ bị thu giữ.

- Ngoài ra còn có:

+ Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên đc Nguyễn Văn Chấp.

+ Sổ ghi chép cá nhân không rõ tên chủ nhân.

+ Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Đinh... Trung.

+ Thư chúc Tết Tân Hợi 1971 của Đoàn Bình Giã gửi tới gia đình cán bộ chiến sỹ.

2. Ảnh chụp các giấy tờ của 3 liệt sỹ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 8 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 hy sinh 5/3/1971 tại cầu Mông - Công Pông Chàm - Campuchia; trong đó có 3 liệt sỹ có giấy tờ bị thu giữ.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét