Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2024

[5.592] Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3 (Tức Trung đoàn 95C) Sư đoàn 9: (1) LS Lương Xuân Hoan quê Cây Thị, Yên Bình, Yên Bái [Sơ yếu lý lịch ghi quê xóm Nước Nóng xã Phú Lâm huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang]; (2) LS Nguyễn Văn Hoắc/ Hắc quê Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh; (3) LS Phạm Quang Phục quê Nam Hà, An Lão, Hải Phòng * Danh sách 10 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3 hy sinh ngày 22/1/1970 tại Cứ F51

2024021131839

1. Ngày 22/1/1970, tại Tây Ninh, quân Mỹ giao chiến với bộ đội Việt Nam. Sau trận chiến có thu giữ một số giấy tờ thể hiện phiên hiệu Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C Sư đoàn 9.

2. Theo báo cáo quân Mỹ, ngày 23/1/1970, sau trận đánh, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 9 Trung đoàn 95C Sư đoàn 9. Một trong số đó có giấy tờ của 3 liệt sỹ:

- Các Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Lương Xuân Hoan; Đơn xin vào Đảng của đc Lương Xuân Hoan đơn vị d9; Sơ yếu lý lịch mang tên đc Lương Văn Tái, bí danh Lương Xuân Hoan, quê xóm Nước Nóng xã Phú Lâm huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang. Web Chính sách quân đội có tên liệt sỹ LS Lương Xuân Hoan nhưng quê quán ở Cây Thị, Yên Bình, Yên Bái.

- Sơ yếu lý lịch đc Nguyễn Văn Hoặc quê Mễ Xá - Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh. Web Chính sách quân đội có tên liệt sỹ Nguyễn Văn Hắc quê Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh.

-  Sơ yếu lý lịch đc Phạm Văn Phục đơn vị X9 F51C, quê Kha Lâm - Nam Hà - An Lão - Hải Phòng. Web Chính sách quân đội có tên liệt sỹ Phạm Quang Phục quê Nam Hà - An Lão - Hải Phòng.

3. Ảnh chụp 1 phần sơ yếu lý lịch ls Phạm Văn Phục (Lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)


4. Web Chính sách quân đội có thông tin về 10 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 9 trung đoàn 3 sư đoàn 9 hy sinh 22/1/1970 tại cứ F51.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét