Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

[5.601] Giấy chứng nhận khen thưởng của liệt sỹ Phạm Hữu Mỹ, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, quê khu phố 3 thành phố Vinh - Nghệ An

2024022747860


1. Ngày 28/2/1968 tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của đc Phạm Hữu Mỹ, đơn vị thuộc Trung đoàn 27.

Một trong số đó có Giấy chứng nhận khen thưởng đề 31/12/1968 mang tên đc Phan Hữu Mỹ, quê quán khu phố 3 thành phố Vinh - Nghệ An.

2. Có thông tin về liệt sỹ Phan Hữu Mỹ khớp với thông tin trên giấy tờ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét