Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

[5.589] Địa danh (64): Trảng Tròn/ khu vực Tà Xia/ Bàu Điếc * Giấy tờ của các liệt sỹ thuộc Trung đoàn 3 hay Trung đoàn 95C Sư đoàn 9 bị thu giữ trong trận đánh ngày 15/4/1970 tại Trảng Tròn/ khu vực Tà Xia/ Bàu Điếc * Danh sách 30 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C Sư đoàn 9 hy sinh ngày 15/4/1970 trong trận đánh quân Mỹ tại Trảng Tròn/ khu vực Tà Xia/ Bàu Điếc - Tây NInh

2024020222824

1. Ngày 15/4/1970, bộ đội thuộc Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C sư đoàn 9 tấn công quân Mỹ tại Tây Ninh. Sau trận đánh quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam, gồm:

- Giấy tờ mang tên đc Mạc Văn Đỉnh. Có tên liệt sỹ Mạc Văn Đỉnh tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Ngô Văn Khoát.

- Giấy tờ mang tên đc Phạm Văn Kỷ. Có tên liệt sỹ Phạm Văn Kỷ tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Trần Hồng Dân.

- Giấy tờ mang tên đc Nguyễn Trường Tăng. Có tên liệt sỹ Nguyễn Trường Tăng tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Lê Văn Là. Có tên liệt sỹ Lê Văn Là tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Dương Văn Bồng. Có tên liệt sỹ Lê Văn Bồng tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Hoàng Tiến Thành. Có tên liệt sỹ Hoàng Tiến Thành tại web Chính sách quân đội.

2. Ảnh chụp giấy tờ của liệt sỹ Hoàng Tiến Thành và Phạm Văn Kỷ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)





3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 30 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C Sư đoàn 9 hy sinh ngày 15/4/1970 trong trận đánh quân Mỹ tại Trảng Tròn/ khu vực Tà Xia/ Bàu Điếc - Tây NInh.

* Theo đó, các liệt sỹ có ngày hy sinh ghi là 14/4/1970 và 15/4/1970.

* Không có thông tin về nơi an táng hiện nay của các liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.

Trong đó:

1- Bắc Ninh có: 1 LS
2- Hà Tây có: 1 LS
3- Hải Dương có: 1 LS
4- Hải Phòng có: 1 LS
5- Nam Định có: 1 LS
6- Nghệ An có: 1 LS
7- Quảng Ninh có: 1 LS
8- Yên Bái có: 1 LS
9- Bắc Giang có: 2 LS
10- Thái Bình có: 2 LS
11- Thái NGuyên có: 2 LS
12- Lạng Sơn có: 3 LS
13- Ninh Bình có: 3 LS
14- Vĩnh Phúc có: 3 LS
15- Phú Thọ có: 4 LS
16- Thanh Hóa có: 4 LS



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét