Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024

[5.593] Thông tin sơ lược về trận đánh của Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 QGP phục kích đoàn xe hậu cần của Sư đoàn 18 SG trên quốc lộ 22 ngày 10/1/1971 * Danh sách 25 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 (Trung đoàn 1) sư đoàn 9 QGP hy sinh ngày 10/1/1971 trong trận đánh tại Lộ 22 Châu Thành, Tây Ninh

2024021365081

1. Vào trưa ngày 10/1/1971, trên đường 22 tại tỉnh Tây Ninh, bộ đội Việt Nam đã phục kích đoàn xe của Sư đoàn 18 SG tiếp tế hậu cần cho các chiến đoàn đang hoạt động tại Campuchia.Trận chiến kéo dài đến khoảng 13 giờ cùng ngày.

- Trận phục kích có thể diễn ra trên 1 khu vực dài hơn 1km.

- Thông tin phía Mỹ cho thấy đơn vị chủ công là tiểu đoàn 1 trung đoàn 271 sư đoàn 9, có các đại đội trợ chiến của Trung đoàn yểm trợ.

- Kết quả trận đánh: Phía bộ đội Việt Nam có 58 người hy sinh, bị thu giữ nhiều vũ khí, có cả súng máy PK 12.7mm và DKZ75mm.

Phía quân Sài Gòn có 11 lính chết, 7 bị thương, 15 xe tải 2.5T bị phá hủy, 1000 đạn pháo 105/155mm bị phá hủy.

- Khu vực này nay thuộc xã Tân Phong huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.


2. Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 25 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 hy sinh ngày 10/1/1971 trong trận đánh trên lộ 22 Tây Ninh.


3. Cũng theo thông tin phía Mỹ, vào trưa ngày 11/1/1971, đoàn xe hậu cần của Sư đoàn 18 SG trên đường 22 bị bộ đội Việt Nam phục kích trên 1 đoạn dài khoảng 1km, ở nam Sa Mát. 

- Không có thông tin của phía Mỹ về phiên hiệu đơn vị bộ đội Việt Nam thực hiện trận đánh.

- Web Chính sách quân đội có thông tin về 6 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 có ghi Trường hợp hy sinh là lộ 22 Sa Mát. Rất có thể các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh này.

4. Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét