Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

[3.20] Giấy khen của chiến sỹ Tiểu đoàn 56 - Đoàn 69 pháo binh Miền năm 1966

2013120214073
Các Giấy khen của chiến sỹ Tiểu đoàn 56 – Đoàn 69 pháo binh Miền năm 1966 về thành tích khắn phục khó khăn gian khổ hoàn thành nhiệm vụ hành quân đợt 2. Các giấy tờ này do lính Mỹ thu được tháng 11/1966 tại Tây Ninh. Các Giấy khen do thủ trưởng Tiểu đoàn Đỗ Huy Trường ký, thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/1966.
Thông tin về tên và quê quán của các chiến sỹ đọc được trên Giấy khen:
1. Vũ Văn Lưu, quê Thụy Quyến (?) - Thụy Anh – Thái Bình
2.  Phạm Tiến Phi, quê quán Thụy Thanh - Thụy Anh – Thái Bình
3. Lê Văn Tuyết, quê quán: Lê Lợi - Kiến Xương – Thái Bình
4. Hồ Sỹ Hào, quê quán: ? Viẹt – Vũ Tiến – Thái Bình
5. Nguyễn Duy Minh, quê quán: Hoa Lư – Tiên Hưng – Thái Bình
6. Phạm Đình Úc, quê quán: Hòa Bình – Tiên Hưng – Thái Bình
7. Hoàng Đức Kiên, quê quán: Dương Hữu? – Sơn Động – Hà bắc
8. Trần Công Tái, quê quán: Đông Tân – Đông Quan – Thái Bình
9. Nguyễn Công Hòa, quê quán: Không có
10. Nhâm Ngọc Ro, quê quán: Đông Hoàng – Đông Quan – Thái Bình
11. Phạm Ngọc Phú, quê quán: Chương Dương – Tiên Hưng – Thái Bình
12. Phạm Đình Úc, quê quán: Hòa Bình – Tiên Hưng – Thái Bình
13. Nguyễn Văn Tỉnh, quê quán: Thống Nhất – Duyên Hà – Thái Bình
14. Vũ Ngọc Xuyến, quê quán: Quỳnh Xá - Quỳnh Côi – Thái Bình
15. Phạm Văn Ngư, quê quán: Chương Dương – Tiên Hưng – Thái Bình
16. Trần Văn Miền, quê quán: Yên Lợi – Ý Yên – Nam Hà
17. Đăng Văn Đức, quê quán: Thụy Phương - Thụy Anh – Thái Bình
18. Lã Văn Tạm, quê quán: Thụy Dương - Thụy Anh – Thái Bình
Ảnh chụp các Giấy khen:

alt

alt

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét