Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

[3.25] Giấy khen của bác Trần Văn Ngọc, quê quán xã Phú Long – Nho Quan – Ninh Bình, thuộc Trung đoàn 22 Quyết Tâm - Sư đoàn 3 Sao Vàng, năm 1967

2013122133057
Tháng 5/1967 tại Bình Định, lính Mỹ thu được một số giấy tờ sau:
1. Giấy khen đề ngày 1/1/1967, do đ/c Hồ Đắc Liễn, chỉ huy đơn vị 527 (Trung đoàn 22 Quyết Tâm – Sư đoàn 3 Sao Vàng quân khu 5), chứng nhận khen thưởng đ/c Trần Văn Ngọc là tiểu đội trưởng trong đơn vị 527, quê quán: xã Phú Long – Nho Quan – Ninh Bình, vì thành tích trong trận đánh Xuân Sơn (Bình Định).
2. Thẻ quân trang năm 1965 – 1966 của bác Trần Văn Ngọc, nhập ngũ 2/1961, đơn vị Y132

Ảnh chụp các giấy tờ:

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét