Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

[3.24] Giấy khen, sổ ghi chép của chiến sỹ Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 22 Quyết Tâm - Sư đoàn 3 QK5, năm 1966

2013121830098
Các Giấy tờ của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 7 – Trung đoàn 22 Quyết Tâm – Sư đoàn 3 Sao Vàng Quân khu 5 do lính Mỹ thu được tháng 12/1966 tại Bình Định. Các giấy tờ gồm:
1.  Quyết định, không có số và không đề ngày, do chỉ huy đơn vị 527 hay Tiểu đoàn 7 – Trung đoàn 22 Quyết Tâm đề bạt đ/c Nguyễn Ngọc Lâm Tiểu đội trưởng lên giữ chức Trung đội trưởng.

alt

2. Giấy khen, đề ngày 1/10/1965, do đ/c Trần Đình Tiến là chỉ huy đơn vị 527 khen thưởng đ/c Trần Văn Kỷ, binh nhất quê quán tại xã Thanh Lạc - huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình, là Tiểu đội phó đơn vị 75 (Đại đội 75 - Tiểu đoàn 7 – Trung đoàn 22 Quyết Tâm), và tặng danh hiệu Chiến sỹ Núi Thành  vượt Trường Sơn đánh Mỹ
3. Giấy khen, đề ngày 5/5/1966, do đ/c Bình là chỉ huy đơn vị 529 Trung đoàn 22 Quyết Tâm, tặng đ/c Trần Văn Kỷ  về thành tích trong trận tập kích Tài Lương

alt

4. Cuốn sổ ghi chép của đ/c Nguyễn Văn Thế/ tức Nguyễn Văn Thừa, cùng đơn vị với đ/c Trần Văn Kỷ, đề từ ngày 1/7/1966 đến 3/11/1966. Các thông tin ghi chép trong cuốn sổ gồm 10 lời thề danh dự của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt nam, 12 điều kỷ luật của chiến sỹ Quân giải phóng miền Nam.

10 lời thề danh dự:

alt

alt

12 điều kỷ luật:

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét