Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

[4.16] Giấy mời họp của Cục Hậu cần Miền và thư của Đoàn 82 hậu cần Miền gửi Sư đoàn 9 năm 1967

Link phần trước

2013113041099
1. Thư đề ngày 11/2/1967, do đ/c Nguyễn Văn Lắm, chỉ huy đội 6 Đoàn 149 (Cục Hậu cần Miền) gửi Đoàn 129 (Cục Tham mưu Miền), Đoàn 139 (Cục Chính trị Miền), Đoàn 80 (Trung đoàn huấn luyện), Đoàn 82 hậu cần miền, và các Đội 1 -2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 và 9 trực thuộc Đoàn 149, thông báo các đơn vị này dự họp tổng kết chuyên đề công tác tài vụ từ 11/3/1967 đế 14/3/1967.
alt

2. Thư đề ngày 6/3/1967 do đ/c Nguyễn Tĩnh Dần, chỉ huy Đoàn 82 Hậu cần Miền gửi Ban chỉ huy Công trường 9 (Sư đoàn 9), đề nghị Công trường cử người về Ban quân y Đoàn nhận thuốc phòng dịch.

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét