Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

[2.1.11] Mật danh các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 - Quân khu 7

Mật danh một số đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong KCCM, tổng hợp của phía Mỹ năm 1967
Link phần trước

-2013080867017042-


C Quân khu 7  
C.I Sư đoàn 5 - Quân khu 7 Mật danh: Công trường 5, F5, Đòan 41, CT45, Đoàn 45, Đoàn 865
C.I.1 Trung đoàn 274 - Sư đoàn 5 - Quân khu 7 Mật danh: Q4, 22, H10, Đoàn 94, K3, Trung đoàn 4, E4, 76, 94, Q764, F310, trung đoàn Đồng Nai, Sông Hương, F649, Đoàn 49, Trung đoàn 800, Bac Cuong, D800

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét