Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

[3.21] Giấy khen và quyết định đề bạt của bác Đinh Xuân Thảo - y tá thuộc Tiểu đoàn 600 quân y - Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5, năm 1966

2013120517077
Các giấy tờ lính Mỹ thu được tháng 10/1966 tại Bình Định gồm:
1.  Giấy khen đề ngày 10/1/1966, do đ/c Nguyễn Sơn, thủ trưởng đơn vị Liên đội 60 (Tiểu đoàn 600 quân y – Sư đoàn 3 Sao Vàng - Quân khu 5) ký, khen thưởng đ/c Đinh Xuân Thảo – y tá Liên đội 60, quê quán xã Gia Hòa - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình về thành tích trong năm 1965.
2. Giấy khen đề ngày 10/2/1966, do đ/c Nguyễn Sơn, thủ trưởng đơn vị Liên đội 60 (Tiểu đoàn 600 quân y – Sư đoàn 3 Sao Vàng - Quân khu 5) ký, khen thưởng đ/c Đinh Xuân Thảo – y tá Liên đội 60, quê quán xã Gia Hòa - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình về thành tích khắc phục khó khăn tận tình phục vụ thương bệnh binh trong đợt càn quét của địch ngày 8/2/1966.
3. Giấy khen đề ngày 15/6/1966, do đ/c Nguyễn Sơn, thủ trưởng đơn vị Liên đội 60 (Tiểu đoàn 600 quân y – Sư đoàn 3 Sao Vàng - Quân khu 5) ký, khen thưởng đ/c Đinh Xuân Thảo – y tá Liên đội 60, quê quán xã Gia Hòa - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình về thành tích trong 6 tháng đầu năm 1966.
4. Quyết định ngày 5/4/1966, của đ/c Nguyễn Sơn - chỉ huy Liên đội 60, đề bạt đ/c Đinh Xuân Thảo lên chức vụ Tiểu đội bậc phó.

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét