2013121931101
Phiếu thuơng binh của đ/c Phan Quỳnh, đơn vị Sông Ba thuộc Bát Nhất, quê quán xã Bắc Trạch - huyện Bố Trạch - Quảng Bình, bị thương ngày 3/3/1966, do bị đạn bắn thẳng vào vùng mạn sườn phải có ảnh hưởng gan và ... màng bụng.
Giấy tờ này lính Mỹ thu được tháng 5/1967 tại Quảng Trị.

Ảnh chụp thuơng phiếu:

alt