2013123143065

Giấy khen và Giấy giới thiệu của chiến sỹ 1 đơn vị của Quân khu Trị Thiên, do lính Mỹ thu được tháng 1/1967 tại gần khu vực Truồi (Huế).
1. Giấy giới thiệu đề ngày 3/11/1965, cấp cho đ/c Nguyễn Văn Đào, sinh năm 1948, quê xã Nam Thái - Nam Trực - Nam Hà [Nam Định]
2. Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 9/11/1966 và 3/11/1966 có tiêu đề đơn vị là Quân khu Trị Thiên - Huế, cấp cho đ/c Lê Chí Xang (?), đơn vị C1, sinh 20/4/1942, quê quán Hoàng Quý - Hoàng Hóa - Thanh Hóa, vì những thành tích trong công tác.

alt

alt

alt