Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

[5.163] Danh sách có tên 16 Liệt sỹ thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 16

2020010423264

Một trang trong cuốn sổ ghi chép cá nhân có Danh sách tên 16 Liệt sỹ thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 16, gồm có các đc có tên:

1 Hiệt
2 Nho
3 Thanh
4 Chuẩn
5 Cương
6 Hợi
7 Tùng
8 Minh
9 Năm
10 CHước
11 Hán
12 Bích
13 Vững
14 Rầu
15 Tịnh
16 Giỏ

Ảnh chụp trang sổ ghi chépKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét