Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

[7.23] Không ảnh (10): Trọng điểm ném bom Thamo (Lào) trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn/ đường 559/ đường Hồ Chí Minh, năm 1968

20200128

Trọng điểm ném bom Thamo (Lào), trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn/ đường 559/ đường Hồ Chí Minh, năm 1968.

Các chấm trắng/ vệt trắng là dấu tích hố bom.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét