Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

[6.16] Không ảnh (8): Khu vực sân bay Miếu Môn (Mỹ Đức - Hà Tây), năm 1969

20200128

Khu vực sân bay Miếu Môn (Mỹ Đức - Hà Tây), năm 1969


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét