Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

[6.13] KHông ảnh (5): Đoạn đường QUốc lộ 14 được quân Mỹ phát quang hai bên để phòng chống bộ đội Việt Nam phục kích/ tấn công

20200126

Một đoạn đường quốc lộ 14 được quân Mỹ phát quang hai bên để phòng chống bộ đội Việt Nam phục kích/ tấn công.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét