Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

[5.165] Giấy ra viện của Liệt sỹ Hoàng Ngọc Đát, quê xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

2020010625308

Giấy ra viện của Liệt sỹ Hoàng Ngọc Đát, 29 tuổi, quê xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh. Giấy đề ngày 20/1/1964 do bác sỹ Nguyễn Văn Hồ, thay mặt chỉ huy Tiểu đoàn 18 Sư đoàn 325 ký.

Ảnh chụp Giấy ra viện
Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Hoàng NGọc Đát như sau:

Họ và tên:Hoàng Ngọc Đát
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1930
Nguyên quán:Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên
Trú quán:Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên
Nhập ngũ:03/1950
Tái ngũ:
Đi B:01/1966
Đơn vị khi hi sinh:D3 E88 F1
Cấp bậc:Trung úy
Chức vụ:TMTD
Ngày hi sinh:11/11/1966
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Tây Sa Thầy
Nơi an táng ban đầu:Xóm, Co7 đông bắc, c9 Tây Sông Sa Thầy
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên mẹ:Nguyễn Thị Huấn
Họ tên vợ:Đoàn Thị Tuyết
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét