Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

[5.169] Giấy khen của Liệt sỹ Nguyễn Văn Bợm, quê Thiệu Phú - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

2020010928273

Giấy khen, đề ngày 15/6/1968, do đồng chí Hoàng Bá Điền ký, tặng đồng chí Nguyễn Văn Bợm 21 tuổi, chiến sỹ C3 d16 F6, quê quán xã Thiệu Phú huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa về thành tích chiến đấu, công tác.

Ảnh chụp Giấy khen:Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Văn Bợm như sau:

Nguyễn Văn Bợm 13/05/1969 C3 D4 E24 1948 Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Chiến đấu Làng Huỳnh, K4, Gia Lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét