Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

[5.167] Địa danh (41): Làng Giã - Gia Lai hay đồi 600 Gia Lai và trận chiến của Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 ngày 9/5/1969

2020010928272

Ngày 9/5/1969 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên tổ chức tấn công căn cứ Mỹ tại đồi 600 làng Giã - tỉnh Gia Lai.

Khu vực làng Giã Gia Lai, nơi diễn ra trận đánh trên bản đồ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét