Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

[6.14] Không ảnh (6): Đất mũi Cà Mau, năm 1967

20200127

Đất mũi Cà Mau, năm 1967


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét