Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

[5.166] Giấy ra viện của Liệt sỹ Phạm Văn Nhữ, đơn vị Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn 24 Mặt trận B3

2020010928272

Giấy ra viện, đề 5/10/1968, do bác sỹ Trần Dũng là thủ trưởng viện 1 ký, chứng nhận đc Phạm Văn Nhữ, 31 tuổi, Tiểu đội phó thuộc đơn vị K1 E18 đã nằm viện từ ngày 6 đến 23/8/1968 để điều trị vết thương. Trên giấy tờ ghi đc Nhữ quê Liên MInh - An Dương - Hà Tây.

Ảnh chụp Giấy ra viện:Kiểm tra cùng các thông tin liên quan khác của Mỹ, thì thấy rằng khớp với thông tin về Liệt sỹ Phạm Văn Nhữ tại Web Chính sách quân đội:

Phạm Văn Nhữ 09/05/1969 D4 E24A bộ binh 1936 Truy Liên, Địch Chung, Đan Phượng, Hà Tây Chiến đấu Đồi 600 Gia Lai Mất thi hài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét