Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

[7.22] Không ảnh (9): Trọng điểm ném bom Nahi (Lào) trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn/ đường 559/ đường Hồ Chí Minh, năm 1968

20200128

Trọng điểm ném bom Nahi (Lào), chạy ven sông, trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn/ đường 559/ đường Hồ Chí Minh, năm 1968.

Các chấm trắng/ vệt trắng là dấu tích hố bom.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét