Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

[6.12] Không ảnh (4): Cửa Đại - Hội An, năm 1968

20200126

Không ảnh cửa Đại - Hội An, năm 1968Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét