Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

[5.164] Giấy chứng minh của Liệt sỹ Nguyễn Viết Sang

2020010625267

Giấy chứng minh của Liệt sỹ Nguyễn Viết Sang, đơn vị Đoàn 301C, đề ngày 7/1/1960, do đc Cân ký.

Ảnh chụp Giấy chứng minh
Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Viết Sang như sau:

Họ và tên:Nguyễn Viết Sang
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1945
Nguyên quán:Đồng Quynh, Đông Sơn, Yên Thế, Hà Bắc
Trú quán:Đồng Quynh, Đông Sơn, Yên Thế, Hà Bắc
Nhập ngũ:5/1965
Tái ngũ:
Đi B:1/1965
Đơn vị khi hi sinh:C14 D1 E88
Cấp bậc:Binh nhất
Chức vụ:Chiến sỹ
Ngày hi sinh:11/11/1966
Trường hợp hi sinh:Đánh biệt kích
Nơi hi sinh:Bãi C9
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Nguyễn Viết Thăng
Họ tên mẹ:Vũ Thị Đang
Địa chỉ:Cùng quê


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét