Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

[3.232] Các giấy khen của chiến sỹ đơn vị Nông trường 5/ Sư đoàn 5 Quân khu 5, có quê quán tại tỉnh Phú Yên

2022010120432


Các giấy khen của chiến sỹ đơn vị Nông trường 5/ Sư đoàn 5 Quân khu 5, có quê quán tại tỉnh Phú Yên,  do quân Nam Triều Tiên thu giữ tại Phú Yên năm 1968, gồm:

1. Giấy chứng nhận do đc Hồ Trung thay mặt Thủ trưởng Nông trường Năm ký ngày 7/1/1966 chứng nhận đồng chí Nguyễn Do, quê quán Xuân Cảnh - Đồng Xuân - Phú Yên,  đã đạt thành tích xuất sắc về các mặt, được tặng danh hiệu Thanh niên tích cực năm 1965.

2.  Giấy chứng nhận do đc Hồ Trung thay mặt Thủ trưởng Nông trường Năm ký ngày 7/1/1966 chứng nhận đồng chí Nguyễn Văn Nhiên chiến sỹ đơn vị C1 D30 quê Xuân Cảnh - Đồng Xuân - Phú Yên  đã đạt thành tích xuất sắc về các mặt, được tặng danh hiệu Thanh niên tích cực năm 1965. Và Giấy chứng minh của đc Nguyễn Văn Nhiên.

3. Các Giấy chứng nhận Thanh niên tích cực năm 1965 do đc Hồ Trung thay mặt Thủ trưởng Nông trường Năm ký ngày 7/1/1966 chứng nhận các đồng chí: (1) Nguyễn Văn Huỳnh quê Xuân Cảnh - ĐồnG Xuân - Phú Yên, (2) Nguyễn Lang quê Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa, (3) Nguyễn Thanh Long quê Xuân Lộc - Đồng Xuân - Phú Yên.

Chú thích: Nông trường 5  hay Sư đoàn 5Quân khu 5 là đơn vị chiến đấu cấp Sư đoàn thiếu, có biên chế Trung đoàn 95A  (Tức Trung đoàn 10 Ngô Quyền) và Trung đoàn 18B (Tức trung đoàn 20 Hưng Đạo), hoạt động chủ yếu trên địa bàn nam Quân khu 5 thuộc tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Tháng 6/1968 sau khi bị thiệt hại nặng, Trung đoàn 10 và Trung đoàn 20 được rút lên Tây Nguyên để củng cố, sau đó di chuyển vào chiến đấu tại miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cho đến hết chiến tranh.

Ảnh chụp các giấy tờ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét