Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

[5.322] Quyết định kết nạp Đảng của Liệt sỹ Lưu Văn Thiện, đơn vị Trung đoàn 271 Sư đoàn 9, hy sinh 25/11/1968

2022011837461


Quân Mỹ thu giữ sau trận đánh tại Tà Xia - Tây Ninh giấy tờ của Liệt sỹ Lưu Văn Thiện đơn vị Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 gồm tờ Quyết định kết nạp Đảng viên đề ngày 10/11/1968.

Ảnh chụp Giấy tờ:
Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Lưu Văn Thiện như sau:


Họ và tên:Lưu Văn Thiên
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1946
Nguyên quán:Trọng Mỹ, Vạn Phong,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 761, f9
Cấp bậc:H1 - AP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:25/11/1968
Trường hợp hi sinh:Tà Xia
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét