Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

[4.56] Bản Đề cương Tổng kết công tác thu dung điều trị năm 1969 của Bệnh viện 88 Quân khu Trị Thiên * Thương phiếu điều trị tháng 2/1970 của đc Hồ Văn Nam đơn vị Tiểu đoàn K14, quê Quảng Lộc - Quảng Trạch - Quảng Bình

2022011534455


Các giấy tờ quân Mỹ/ Sài Gòn thu giữ tại khu vực căn cứ Bệnh viện 88 Quân khu Trị Thiên năm 1970 gồm:

- Bản Đề cương Tổng kết công tác thu dung điều trị năm 1969 của Bệnh viện 88 Quân khu Trị Thiên, do đồng chí Chủ nhiệm Quân y Đoàn 7 (Tức Mặt trận 7 Quân khu Trị Thiên) Lê Ngọc Chân ký ngày 28/10/1969, nêu các yêu cầu để chuẩn bị tổng kết công tác thu dung điều trị năm 1969, nêu ra các ưu khuyết điểm, rút ra các kinh nghiệm lớn cho năm 1970.

- Một bản Thương phiếu điều trị của đc Hồ Văn Nam đơn vị Tiểu đoàn K14, quê Quảng Lộc - Quảng Trạch - Quảng Bình. Đc Nam vào viện ngày 11/2/1970 do bị sốt rét ác tính.

* Thông tin thêm: Trong quá trình lục soát căn cứ Bệnh viện 88, đơn vị quân Sài Gòn có phát hiện khu nghĩa trang có 200 mộ.

Ảnh chụp các giấy tờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét