Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

[5.321.3] Quyết định đề bạt lên chức vụ Tiểu đội bậc phó của Liệt sỹ Lưu Minh Hùng đơn vị thuôc Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 quê Quyết Thắng, Gia Lâm, Hà Nội, hy sinh 25/11/1968

2022011736459

Quân Mỹ thu giữ sau trận đánh tại Tà Xia - Tây Ninh giấy tờ của Liệt sỹ Lưu Minh Hùng đơn vị Trung đoàn 271 Sư đoàn 9, quê Quyết Thắng, Gia Lâm, Hà Nội,  gồm Quyết định đề bạt lên chức vụ Tiểu đội bậc phó.

Ảnh chụp Giấy tờ:


Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Lưu Minh Hùng như sau:


Họ và tên:Lưu Minh Hùng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1932
Nguyên quán:Quyết Thắng, Gia Lâm,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:8/1958
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 2, 761, f9
Cấp bậc:H2 - AT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:25/11/1968
Trường hợp hi sinh:Tà Xia - Tại trận địa
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét