Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

[5.317] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (70): Bản tự kiểm điểm chuyển Đảng chính thức của đồng chí Trần Văn Thích* Danh sách có tên quê quán 1 tiểu đội do quân Mỹ thu giữ từ 5 thi thể bộ đội Việt Nam tại huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị năm 1967

2022011332451


Tháng 3 năm 1967, quân Mỹ có thu giữ từ 5 thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh tại khu vực Gio An - Gio Linh - Quảng Trị một số giấy tờ, gồm:

* Bản tự kiểm điểm để chuyển Đảng chính thức của đồng chí Trần Văn Thích sinh 12/12/1944 quê quán xã Cẩm Vinh huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, vào Đảng ngày 25/3/1966.

* Bản danh sách có tên quê quán cán bộ chiến sỹ 1 tiểu đội (Không rõ thuộc đơn vị cụ thể nào), gồm:

1 - Lê Hoài Ân - Quê quán: Hoằng Kim - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

2 - Nguyễn Văn Thuận - Quê quán: Mai Đình - Kim Anh - Vĩnh Phúc

3 - Nguyễn Tiến Quang - Quê quán: Kỳ Hải - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

4 - Nguyễn Đình Triêm - Quê quán: Đức Lang - Đức Thọ - Hà Tĩnh

5 - Nguyễn Văn Đạt - Quê quán: Vĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

6 - Nguyễn Văn Thanh - Quê quán: Hùng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

7 - Lê Hữu Phương - Quê quán: Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

8 - Ngô văn Đà - Quê quán: Quảng Long - Quảng Trạch - Quảng Bình

9 - Đinh Viết Nhân - Quê quán: Hùng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

10 - Trương Văn Diu - Quê quán: Quảng Sơn - Quảng Trạch - Quảng Bình

11 - Tô văn Nhung - Quê quán: Long Sơn - Anh Sơn - Nghệ An


Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét