Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

[5.316] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (69): Giấy chứng minh của đồng chí Đỗ Minh Tấn đơn vị E/17-BN và Báo cáo trinh sát gửi Thủ trưởng Thành Bạch Mã về tình hình địch quanh khu cao điểm 845

2022011332449


Tại khu vực Tây Bắc Khe Sanh (huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị hiện nay), tháng 6/1967, lính thủy đánh bộ Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam 1 giấy chứng minh có ghi tên Đỗ Minh Tấn, không có thông tin quê quán cũng như đơn vị và 1 Báo cáo trinh sát gửi thủ trưởng Thành Bạch Mã (Mật danh 1 đơn vị bộ đội VIệt Nam).

Dựa trên thông tin liên quan, Rongxanh phán đoán thuộc Sư đoàn 325C/ Trung đoàn 29 hay Trung đoàn 18C.

Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét