Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2022

[5.311] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (67): Các thư công tác của đơn vị thuộc tỉnh đội Phước Long và Sơ đồ trại biệt kích Bù Đốp, năm 1969

2022010221434


Tháng 11/1969, lực lượng biệt kích Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam tại khu vực Phước Long một số giấy tờ, thư công tác, sổ ghi chép của 1 đơn vị thuộc Tỉnh đội Phước Long, trong đó có nhiều thông tin về bố trí quân số tại CHi khu và Trại biệt kích Bù Đốp.

Đặc biệt có 1 tấm sơ đồ Trại biệt kích Bù Đốp, có thể hiện vị trí công sự và vũ khí.

Không có thông tin chi tiết về chủ nhân cuốn sổ cũng như thông tin về bộ đội Việt nam hy sinh.

Ảnh chụp 1 phần thư công tác và Sơ đồ trại biệt kích Bù Đốp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét